Γλώσσα:
Επικοινωνία
Εξυπηρέτηση πελατών

Στοιχεία Επικοινωνίας για την Εξυπηρέτηση Πελατών:

 

 

GR - Αθήνα

 

GR - Θεσσαλονίκη

 

Τ: 801 100 40 40

Τ: 801 100 40 40

Τ: +30 2310 804840

Τ: +30 2310 804840

e: support@entersoft.gr

e: support@entersoft.gr

 

 

 

 

 

BG - Sofia

 

RO - Bucharest

 

Τ: +359 29 798 989

Τ: +40 21 230 12 01

e: info@entersoft.bg

e: info@entersoft.ro

 

 

 

 

Middle East - Dubai

 

Τ: +971 4 5519388

 

e: info@entersoft.ae