Γλώσσα:
Συνεργάτες
Βραβευμένοι Συνεργάτες

Ο θεσμός των βραβεύσεων των Συνεργατών της Entersoft εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά το 2014 με σκοπό να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την επιτυχημένη πορεία και την ποιοτική συνεργασία με τους Entersoft Συνεργάτες που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά σε διαφορετικές ενότητες.

 

Τα κριτήρια ανάδειξης των Partner of the year αφορούν στην άριστη συνεργασία με την Entersoft, στην δυνατότητα να παρέχουν προστιθέμενη αξία με στόχο τη συνεχή ενίσχυση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κοινών πελατών, αλλά και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και προϊόντων προς όφελος του πελατολογίου και της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των δικών τους εταιρειών.

 

Οι κατηγορίες Βράβευσης των Entersoft Partner of the year είναι :

 

Best Partner

Είναι η υψηλότερη διάκριση που απονείμει η Entersoft στο Συνεργάτη της που έχει μακρόχρονη Συνεργασία με την Entersoft, έχει επενδύσει σε όλο το φάσμα των προϊόντων της Entersoft, ενώ παράλληλα έχει υψηλό βαθμό υιοθέτησης των νέων Τεχνολογιών, Λύσεων και Προϊόντων. Παράλληλα διαθέτει δομημένους και επιτυχημένους Μηχανισμούς Πώλησης και Υποστήριξης, διευρύνει το πελατολόγιό του και διαθέτει πιστούς και ικανοποιημένους πελάτες, διαθέτει υψηλές εμπορικές αποδόσεις και συναλλάσσεται με χρηματοοικονομική υγεία.

 

 

 
 
 
2016
Best Partner of the Year[image] 
 
 
Μηχανογραφικοί Συνεργάτες
Know-how Consulting
 
Platinum Partner
Αθήνα
Τ: 210 5151515
F: 210 5124673 

 

 

 

Solutions Partner

Επιβραβεύει τον Συνεργάτη όπου έχει αναπτύξει την καλύτερη Ειδική Λύση ή Λύση Κάθετης αγοράς βασισμένη στα προϊόντα της Entersoft. Διαθέτει μεγάλο αριθμό ποιοτικών υλοποιήσεων, ενώ το μέγεθος της αγοράς που απευθύνεται η λύση αυτή είναι μεγάλο και συνεισφέρει στην Εμπορική Επιτυχία και στην ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας.

 

 
 
 
2016
Solutions Partner of the Year
 [image]
 
 
 
DNET
Δημ. Ευστρατιάδης Α.Ε.
 
Gold Partner
Μυτιλήνη
Τ: 22510 37319 - 22
F: 22510 40060
sales@dnet.gr
www.dnet.gr

 

 

 

New Technologies Partner

Επιβραβεύει τον Συνεργάτη όπου έχει επιδείξει υψηλούς ρυθμούς υιοθέτησης και αξιοποίησης των νέων Προϊόντων, Τεχνολογιών, ή και Υποσυστημάτων της Entersoft, είναι Early Technology Adaptor, έχει επενδύσει σε αυτή την διαφοροποίηση και έχει αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά που δραστηριοποιείται.

 

 
 
 
2016 New
Technologies Partner of the Year
 [image]
 
 
 
Synectics
Α. Μοσχογιάννη-Γ. Σαρμουσάκης
A.E.
 
Platinum Partner
Αθήνα
Τ: 210 6217000
F: 210 6217770

 

 

 

Small-Medium Enterprises Sales Partner (SMEs)

Επιβραβεύει τον Συνεργάτη όπου έχει εστιάσει και δραστηριοποιηθεί έντονα στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1-10 χρηστών, με Ποιοτικές Υλοποιήσεις και έχει επιτύχει σημαντική εμπορική επιτυχία σε αυτό το κομμάτι της αγοράς.

 

 
 
 
2016
SMEs Sales Partner of the Year
 [image] 
 
 
Συστήματα Πληροφορικής
Ταμβακάς Α.Ε.
 
Platinum Partner
Ρόδος
Τ: 22410 44400
F: 22410 43396
 

 

 

 

Installed Base Partner

Επιβραβεύει τον Συνεργάτη που διαθέτει ισχυρή εγκατεστημένη Βάση την οποία διαχειρίζεται ενεργητικά.

 

 
 
 
2016
Installed Base Partner of the Year [image]
 
 
 
LOGON Α.Ε.
 
Platinum Partner
Λάρισα
Τ: 2410 670060
F: 2410 670063
 

 

 

 

 

 

Partners of the Year 2015  

[image]
Βest
Partner of the Year 
Logon A.E.
 
 
Solutions
Partner of the Year 
DNET
Δημ. Ευστρατιάδης Α.Ε.
 
Solutions
Partner of the Year 
ΜΕΝΤΩΡ Ε.Π.Ε.
 
 
 
 
 
 
New Technologies
Partner of the Year 
Synectics
Μοσχογιάννη-Σαρμουσάκης A.E.
 
SMEs Sales
Partner of the Year 
Infosector E.Π.Ε.
 
Installed Base
Partner of the Year 
HIT A.E.

 

 

 

Partners of the Year 2014 

Βest
Partner of the Year 
Μηχανογραφικοί Συνεργάτες Μον. Ε.Π.Ε.
Know how Consulting
 
 
[image]
 
Solutions
Partner of the Year 
Καινοτόμες Τεχνολογίες
GSI Technologies
 
 
 
 
 
 
New Technologies
Partner of the Year 
Digicom Systems A.E.
 
 
SMEs Sales
Partner of the Year 
Συστήματα Πληροφορικής Ταμβακάς Α.Ε.
 
Installed Base
Partner of the Year 
Logon Α.Ε.