Γλώσσα:
Προϊόντα
Entersoft CRM
Service Management

Το Entersoft Service Management αποτελεί βασικό υποσύστημα του Entersoft CRM® που καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση πελατών. Παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στην επιχείρηση ώστε να βελτιστοποιεί τις λειτουργίες της, να μπορεί να αναπτύξει νέα, προστιθέμενης αξίας προϊόντα υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας την διαφοροποίησή της και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.

 

Το Entersoft Service Management, αυτοματοποιεί όλες τις εμπλεκόμενες διαδικασίες, από την στιγμή της αναγγελίας ενός αιτήματος εξυπηρέτησης, τη διαχείριση και παρακολούθησή του, τη λύση του και τιμολόγησή του, έως και την αξιολόγηση της ποιότητας απόκρισης και απόδοσης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αναβαθμίζει την ποιότητα υπηρεσιών προσφέροντας λειτουργικότητες συσχέτισης βλαβών με τυπικές επιλύσεις αλλά και άρθρα στη Βάση Γνώσης Τεχνικών Πληροφορικών. Υποβοηθάει την ανάπτυξη των σχέσεων με τους πελάτες με τη συστηματική παρακολούθηση των παραπόνων τους καθώς και των διαδικασιών επίλυσής τους.

 

Η διαχείριση και παρακολούθηση των Συμβολαίων Παροχής Υπηρεσιών (Service Level Agreements) γίνεται εύκολα, απλά και με ακρίβεια. Οι όροι κάθε συμβολαίου ορίζονται, διαχειρίζονται και παρακολουθούνται και γίνεται αξιολόγηση του συνολικού κόστους του κάθε συμβολαίου, σύμφωνα με τις τιμολογιακές πολιτικές που το διέπουν. Η διάκριση των συμβατικών από τις εξω-συμβατικές υποχρεώσεις και η δυνατότητα επακριβούς αιτιολόγησής τους και τιμολόγησής τους διασφαλίζει την αξιοπιστία της εταιρείας απέναντι στον πελάτη, αλλά και τις προβλέψεις χρηματορροής για τη διοίκηση. Παράλληλα, το σύστημα υπολογίζει με αυτόματο τρόπο τον κύκλο ζωής των συμβολαίων και μπορεί να διαχειριστεί ανανεώσεις και παραρτήματα στα υπάρχοντα συμβόλαια, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 

Το εξαιρετικά ευέλικτο και διαμορφώσιμο μοντέλο δημιουργίας παρεχόμενων υπηρεσιών του Entersoft Service Management, ο ορισμός και δημιουργία εξειδικευμένων και συνδυαστικών πακέτων παρεχόμενων υπηρεσιών με πολλαπλά κριτήρια διαμόρφωσης, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του που το καθιστούν φιλικό στον χρήστη, αποτελεσματικό στον πελάτη και αξιόπιστο στην επιχείρηση.

testimonials 
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
ELECTRONET
«Προκειμένου να ανταποκριθούμε στον έντονα ανταγωνιστικό κλάδο της λιανικής πώλησης, είχαμε την ανά...
LeasePlan Hellas A.Ε.
«Το Entersoft Business Suite® και το Entersoft CRM® υλοποιήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, καλύπτοντας τι...
WWF Ελλάς
«Χάρη στο Entersoft Business Suite καταφέραμε να αναβαθμίσουμε τη βάση δεδομένων των υποστηρικτών μ...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
Όμιλος C&C International
« Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite® έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτ...
Όμιλος CPI
«Η μετάβαση από το προηγούμενο πληροφοριακό μας σύστημά σε ERP, ήταν μια απαιτητική και επίπονη δια...