Νέα δεδομένα στο χώρο των ERP συστημάτων φέρνει η Entersoft

Νέα δεδομένα στο χώρο του λογισμικού για επιχειρήσεις και των ERP συστημάτων δημιουργεί η δυναμική είσοδος της Entersoft® στην αγορά και η παρουσίαση προϊόντων ERP δεύτερης γενιάς βασισμένων εξ’ ολοκλήρου στο νέο περιβάλλον Microsoft.Net® .

Η εταιρεία σήμερα διαθέτει απ’ ευθείας αλλά και μέσω του πανελλαδικού δικτύου των συνεργατών της δύο βασικά προϊόντα: α) το Entersoft Business Suite® , που είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα ERP δεύτερης γενιάς για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, και β) το Entersoft Expert® που απευθύνεται σε δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις εμπορικής και οικονομικής τους διαχείρισης. Τα προϊόντα διαφοροποιούνται από αντίστοιχα της αγοράς ενσωματώνοντας βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, υποστήριξη διαφόρων μοντέλων οργάνωσης, δυνατότητες CRM, λειτουργικότητα Διαχείρισης Έργων, δυνατότητες ανάπτυξης διαδικασιών (Document Workflow) και άλλα καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Η πρωτοποριακή για τα ελληνικά αλλά και τα διεθνή δεδομένα επένδυση της Entersoft σε έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού για επιχειρήσεις με βάση το νέο δια-δικτυακό περιβάλλον Microsoft .Net® , έχει βρει πρωτοφανή αναγνώριση στην ελληνική αγορά προσδίδοντας στην εταιρεία σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μεσοπρόθεσμα δυνατότητες διεθνούς επέκτασης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τεχνολογική καινοτομία των προϊόντων της αλλά και η ερευνητική καινοτομία των στελεχών της έχουν αναγνωριστεί μεταξύ άλλων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και από τη Microsoft Corporation, η οποία είχε επιλέξει για το 2003 το Διευθυντή R&D της Entersoft ως τον καταλληλότερο για τη διάδοση των τεχνολογιών του Microsoft .Net® στην Ελλάδα (.Net Regional Director).

Παρά το γεγονός ότι οι εφαρμογές της Entersoft είναι στην αγορά μόλις 11 μήνες, μέχρι σήμερα περισσότερες από 90 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις τις έχουν επιλέξει. Αυτό δίδει στην Entersoft ένα σημαντικό μερίδιο της τάξης του 15% των νέων πωλήσεων ERP στην ελληνική αγορά ! Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν με ERP συστήματα πρώτης γενιάς και επιλέγουν την Entersoft για την υλοποίηση δεύτερης γενιάς ERP σε περιβάλλον Microsoft .Net® . Ενδεικτικά αναφέρονται οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α εταιρείες CPI και DIONIC, οι πολυεθνικές MAKITA και SAINT GOBBAIN, οι βιομηχανίες CANDIA STROM και ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ, οι εταιρείες ΤΣΑΚΙΡΗΣ – ΜΑΛΛΑΣ και ROLLINI από τον κλάδο Υπόδησης και Λιανικής, οι εταιρείες ΙΑΣΩΝ Α.Ε. και ΑΜΥ Α.Ε. από το χώρο του χονδρικού εμπορίου τεχνολογικών προϊόντων, καθώς και η εταιρεία ΠΙΤΑ ΠΑΝ από τον κλάδο των τροφίμων.