Το ERP Business Suite της Entersoft εγκαταστάθηκε στην CPI σε δύο μόλις μήνες.

Στη CPI εγκαταστάθηκε σε δύο μόλις μήνες το ERP Business Suite της Entersoft (EBS) με μεγάλη επιτυχία. Παρά το γεγονός ότι το σύστημα υλοποιήθηκε τόσο γρήγορα, η ταχύτητα εξοικείωσης των χρηστών στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Οι χρήστες εξοικειώθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα στο “γνώριμo” περιβάλλον του Entersoft Business Suite που τηρεί τα πρότυπα του Microsoft Office.

Το EBS καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες του ομίλου CPI μέσω έτοιμων ενσωματωμένων επιχειρηματικών σεναρίων προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ταχύτητα υλοποίησης. Η Entersoft σε συνεργασία με τα στελέχη της CPI αποτύπωσαν στο λογισμικό τις ροές εργασίας με εύκολο και εύχρηστο τρόπο καλύπτοντας όλες τις επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου.

“Ένα βασικό όφελος από την υλοποίηση του συστήματος είναι η κοινή βάση πληροφορίων για όλα τα τμήματα της εταιρίας και η πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορούμε πλέον να αποτυπώνουμε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρίας, να ελέγχουμε την τήρησή τους και να μπορούμε, όποτε είναι αναγκαίο, να κάνουμε εύκολα αλλαγές και μεταπτώσεις. Παράλληλα, εκμεταλλευόμενοι την ευελιξία του συστήματος και σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών της Entersoft, μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις διαδικασίες μας και να στηρίζουμε την έντονη ανάπτυξή μας στο EBS. ” αναφέρει ο Ε.Στρογγιόγλου, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου CPI.