Νέα υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης της Entersoft

Η δυναμική ανάπτυξη της Entersoft στο χώρο των ERP συστημάτων 2ης Γενιάς, με εξυπηρέτηση περισσοτέρων από 2.000 θέσεων εργασίας, δημιούργησε ανάγκες για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης για τους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θέσεις εργασίας που εξυπηρετεί η Entersoft βρίσκονται σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Η υπηρεσία της τηλεφωνικής υποστήριξης, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της Entersoft, να καλούν σε ένα πανελλαδικό αριθμό κλήσης και να παίρνουν άμεσα, αξιόπιστες απαντήσεις σε χειριστικά και άλλα θέματα, που τους απασχολούν.

Τα ERP συστήματα 2ης Γενιάς της Entersoft, ενσωματώνουν κανόνες & διαδικασίες, οι οποίες καλύπτουν & προσαρμόζονται στις ανάγκες των και συγχρόνως επιτρέπουν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων χειρισμού, reporting, workflow κλπ. Τα περισσότερα από αυτά τα θέματα, βρίσκουν απάντηση από μια εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων που είναι άμεσα συνδεμένοι με το πανελλαδικό τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης της Entersoft. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η γρήγορη, παραγωγικότερη και αρτιότερη λειτουργία της μηχανογράφησης των επιχειρήσεων, που εμπιστεύθηκαν στην Entersoft το πληροφοριακό τους σύστημα.