Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Ανάγκη εναρμόνισης με το διεθνές επιχειρείν. Περιοδικό Infocom

Διαβάστε το πλήρες άρθρο, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Infocom.

news-articles/Infocom 06-2005.pdf