Η DIONIC Στηρίζει την αναδιοργάνωση του ομίλου της στο ERP Business Suite της Entersoft.

H DIONIC πρόσφατα εγκατέστησε το ERP Business Suite της Entersoft. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η Dionic είχε επενδύσει πριν από έξι χρόνια σε άλλο σύστημα ERP, το αντικατέστησε έτσι ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες πολυεταιρικής οργάνωσης, οργάνωσης ανεξάρτητων επιχειρηματικών τομέων, διαχείρισης ροής διαδικασιών, υποστήριξης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και CRM που προσφέρει το Entersoft Business Suite. Οι δυνατότητες αυτές του προϊόντος αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους επιλογής της Entersoft ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία αναδιοργάνωσης του Ομίλου DIONIC, που προέβλεπε την απορρόφηση θυγατρικών της ως ανεξάρτητων Επιχειρηματικών Τομέων (Business Units) της μητρικής εταιρείας καθώς και τη θέσπιση νέων ροών διαδικασιών στα τμήματα Παραγωγής, Πωλήσεων και Service. Η αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου της DIONIC και η υποστήριξη που παρείχε τo Entersoft Business Suite και οι σύμβουλοι της Entersoft, ήταν οι δύο καταλυτικοί παράγοντες για την υλοποίηση ενός σύνθετου έργου εταιρικής αναδιοργάνωσης. Οι χρήστες ξεπέρασαν το αρχικό στάδιο προσαρμογής σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την εύρυθμη online λειτουργία του νέου συστήματος σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου DIONIC καθώς και σε όλα τα σημεία παρουσίας της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Οι επιτακτικές αλλαγές στην αγορά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολη ανταπόκριση στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημά μας. Μετά από διερεύνηση των εταιριών που προσφέρουν ERP λύσεις, καταλήξαμε στην Entersoft, καθώς μας πρότεινε ένα ολοκληρωμένο, ευέλικτο σύστημα που ανταποκρίνεται στις σημερινές μας ανάγκες ενώ ταυτόχρονα προσφέρει έναν πολυετή ορίζοντα προστασίας της επένδυσής μας και βασίζεται στο ανεξάρτητο περιβάλλον Microsoft.Net. Αυτό που κυρίως όμως ισχυροποίησε τη συνεργασία μας με την Entersoft, ήταν οι υπηρεσίες που λάβαμε και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε από τους συμβούλους υποστήριξης της Entersoft», δήλωσε ο κος Χρήστος Μπιζούμης, Γενικός Διευθυντής της Dionic.

«Το έργο έχει πλέον περάσει στη δεύτερη φάση του. Επόμενος στόχος μας είναι η υλοποίηση του σκέλους CRM που θα βοηθήσει τη Dionic στην ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και η ενσωμάτωση διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου (B2B) σε συνεργασία με το προηγμένο λογισμικό Net Volution της εταιρείας ATCOM, θυγατρικής της DIONIC. Η συνεργασία του λογισμικού της ATCOM με το Entersoft Business Suite θα δημιουργήσει μία πρωτοποριακή υπηρεσία εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας. Είναι ορατό πλέον ότι η επιλογή μας να συνεργαστούμε με την Entersoft, έφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματικά οφέλη στη Dionic και στους πελάτες της».