Τα πανεπιστήμια να παράγουν ανθρώπους της τεχνολογίας, όχι μάνατζερ! Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε το πλήρες άρθρο, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ναυτεμπορική.

Ναυτεμπορική 01-11-2005.pdf