Είναι απαραίτητη η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής… Περιοδικό ΝΕΟ

Είναι απαραίτητη η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής η οποία θα έχει ως στόχο να στηρίξει τις εξαγωγικές δυνατότητες του Ελληνικού επιχειρηματικού λογισμικού σε αγορές όπου υπάρχουν περιθώρια επέκτασης. Διαβάστε το πλήρες άρθρο, όπως δημοσιεύτηκε στις 04-11-2005 στο περιοδικό ΝΕΟ.

NEO 04-11-2005.pdf