Θα αναπτυχθεί η παραγωγή Ελληνικού λογισμικού. Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ

Διαβάστε το πλήρες άρθρο, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ.

Κέρδος 10-01-06.pdf