Τριπλασιασμός των εγκαταστάσεων ERP από την Entersoft και τους συνεργάτες της, το 2005.

Τριπλασιασμό των εγκαταστάσεων των ERP συστημάτων Entersoft Business Suite® και Entersoft Expert® που διαθέτει, πέτυχε το 2005 η Entersoft. Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις ξεπέρασαν τις 450 με περισσότερους από 3.500 χρήστες το 2005, έναντι 145 και 1.500 αντίστοιχα το 2004.

Η έντονα αναπτυξιακή της πορεία αναδεικνύει την Entersoft ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στην αγορά των ERP συστημάτων, επιβεβαιώνει την υπεροχή της στην ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και την υψηλή της τεχνογνωσία στην υλοποίηση εγκαταστάσεων με αυξημένες απαιτήσεις.

«To 2005, για πρώτη χρονιά, τα έσοδα της εταιρίας από πωλήσεις προϊόντων μέσω συνεργατών ξεπέρασαν τα έσοδα από απ’ ευθείας πωλήσεις» δήλωσε ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft. «Το 2006 είναι για την Entersoft έτος ανάπτυξης συνεργατών. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μας και στην ποιοτική αναβάθμισή του. Παράλληλα θα προβούμε σε ενέργειες πιστοποίησης των συνεργατών μας, βοηθώντας τους να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες προς τους πελάτες τους».

Από τους πελάτες της εταιρείας, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των κλάδων, ενδεικτικά αναφέρονται: Όλο το δίκτυο των μελών της Electronet 65 ανεξάρτητες εταιρίες σε όλη την Ελλάδα, η εισηγμένη Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ, η Κ. Βλαχόπουλος ΑΕ, η αλυσίδα καταστημάτων Metropolis, Καίσαρης Διεθνείς Συμμετοχές Κοσμήματα ΑΕ, ΑΒ Διγαλάκης ΑΕΕ – Longchamp, Πάπιστας Εμπορική ΑΕ, Novafin, Dors ABEE, Αφοί Κασσουδάκη ΑΕ, DSSteel ΑΕ, UnitorHellas ΑΕ, Hire Shops, Θερμαντική ΑΒΕΕ, Βιοδυναμική ΑΕ, Μπετοκάτ ΑΕ, AlDesign ABEE, Ανδρέου Γραφικές Τέχνες ΑΕ, Χαρτικά Σάλκο ΑΕΒΕ, Ιτωνία ΑΕ, Γενική Χημικών Προϊόντων ΑΕ, Αφοί Ηλιόπουλοι ΑΒΕΕ – Βιοπλαστική, Κλίμα Πείρα ΑΒΕΕ, Δομοχημική ΑΒΕΕ, Φοίνιξ Ιατρικός Εξοπλισμός ΑΕ, Sanco Αφοί Κατσιέρη AEBE, Possidi Holidays AE, Mediterranean Hotel, Δάφνης ΑΕ, Παπαντωνίου ΑΒΕΕ, Next AE, Περσεύς Electronics ΑΕ, Π. Αθηναίου ΑΕ, Καραβασίλης Δ. Milaneza ΑΕ, Οικολογική ΑΕ, Black Red White Ελλάς ΕΠΕ, Senso per Lei ΕΠΕ, Γκολντχέμ ΕΠΕ, Realize ΕΠΕ κ.ά.