Η ELECTRONET επιλέγει το ERP Entersoft Business Suite®

Ένα από τα ευρύτερα έργα υλοποίησης ERP στην Ελλάδα, ανέλαβε η Entersoft: την εγκατάσταση και λειτουργία του ERP συστήματος Entersoft Business Suite® στην αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ELECTRONET. Το έργο έχει πανελλαδική κάλυψη, αφού αφορά στην εγκατάσταση του Entersoft Business Suite® στην ELECTRONET ΑΕ και σε περισσότερα από 63 μέλη της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερους από 350 χρήστες συνολικά. Με το Entersoft Business Suite® η αλυσίδα ELECTRONET θα καλύψει αποτελεσματικά όλες τις δραστηριότητές της, από τη λιανική πώληση έως και την παραγγελιοληψία με τους προμηθευτές. Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου επενδυτικού πλάνου της ELECTRONET για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας ενόψει του εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη λειτουργίας του συστήματος πραγματοποιήθηκε μέσα σε δύο μόνο μήνες, παρά το μέγεθος και την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα του έργου. Το πλάνο υλοποίησης συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος σε όλα τα μέλη της αλυσίδας, εντός του 2006. Η υλοποίηση του έργου επιβεβαιώνει την υψηλή τεχνογνωσία της Entersoft σε προϊόντα και υπηρεσίες και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις των αλυσίδων λιανικής πώλησης.

«Προκειμένου να ανταποκριθούμε στον έντονα ανταγωνιστικό κλάδο της λιανικής πώλησης, είχαμε την ανάγκη από ένα αξιόπιστο εργαλείο για να λαμβάνουμε και να επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε πληροφορία, όποτε και όπως ακριβώς τη χρειαζόμασταν, ενιαία για όλη την αλυσίδα μας. Μετά από λεπτομερή έρευνα αγοράς, επιλέξαμε το Entersoft Business Suite®, με το οποίο μπορούμε να υλοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες παραγγελιοληψίας με τα μέλη και τους προμηθευτές μας, να συνδυάζουμε όλα τα στοιχεία από τα μέλη της αλυσίδας για τις πωλήσεις, το προφίλ των πελατών μας, τα αποθέματα, τα κόστη μας κλπ και να προβαίνουμε έγκαιρα στις κατάλληλες αποφάσεις και ενέργειες.» δήλωσε ο κ. Μαν. Τσιγωνάκης, Διευθυντής Μηχανογράφησης της ELECTRONET.