Το Entersoft Business Suite υποστηρίζει την παραγωγή του καλού κρασιού. Νέα ERP εγκατάσταση στο Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη

Το Entersoft Business Suite® της Entersoft επέλεξε η εισηγμένη στο ΧΑΑ εταιρεία «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» για την υλοποίηση ενός σύγχρονου ERP συστήματος και την υιοθέτηση ενός ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης και πληροφόρησης στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στην Αδριανή Δράμας και τις νέες εγκαταστάσεις στο Καπανδρίτι Αττικής.

Το έργο καλύπτει πλήρως τους παραδοσιακούς τομείς δραστηριότητας της «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» στο χώρο της οινοποιίας, που αφορούν στην παραγωγή, εμφιάλωση, διάθεση και εξαγωγές οίνου. Επιπλέον, καλύπτονται όλες οι νέες δραστηριότητες της εταιρείας στο συνεδριακό τουρισμό και την εστίαση, με ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας των γευμάτων και του προγραμματισμού των εκδηλώσεων. Το έργο, επίσης, καλύπτει τη λειτουργία της εταιρείας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.