Νέο σημαντικό έργο εγκατάστασης Entersoft Business Suite® στην ΕΓΝΑΤΙΑ FIN.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ FIN, θυγατρική εταιρεία της Εγνατίας τράπεζας που δραστηριοποιείται στο χώρο της χρηματοδότησης αυτοκινήτων, επέλεξε στην εγκατάσταση του Entersoft Business Suite® της Entersoft για την πλήρη κάλυψη των εξειδικευμένων της απαιτήσεων με ένα ολοκληρωμένο ERP σύστημα.

Το Entersoft Business Suite® καλύπτει συνολικά και ενιαία τη χρηματοοικονομική διαχείριση της εταιρείας, την εμπορική και πιστωτική της πολιτική, τη διαχείριση συναλλασσομένων, τη διαχείριση αποθεμάτων και παρέχει ένα πλήθος δυναμικών οικονομικών και στατιστικών αναφορών για το σύνολο των λειτουργιών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η επιλογή του Entersoft Business Suite® έγινε μετά από διεξοδική διερεύνηση των συστημάτων της αγοράς από την Εγνατία FINκαι η εγκατάστασή του ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

«Η ανάγκη για ένα ευέλικτο και παραμετροποιημένο πληροφοριακό σύστημα που θα προσαρμόζεται άμεσα στις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας μας και παράλληλα θα καλύπτει τις αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας που διέπουν το τραπεζικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την απαίτησή μας για υλοποίηση σε σύντομο χρόνο και με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ήταν από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του πληροφοριακού συστήματος στην Εγνατία FIN. Οι άνθρωποι της Entersoft με την εμπειρία τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρόμοιων έργων, κατανόησαν τις ανάγκες μας και ανταποκρίθηκαν στις χρονικές και ποιοτικές μας απαιτήσεις», δήλωσε ο κος Παναγιωτάκης Δ/νων Σύμβουλος της Εγνατίας FIN.