Η Mediterranean Nautilus επιλέγει το Entersoft CRM

Το καινοτομικό σύστημα Entersoft CRM της Entersoft επέλεξε η Mediterranean Nautilus Greece SA, μέλους του πολυεθνικού ομίλου Mediterranean Nautilus LTD, για την υλοποίηση ολοκληρωμένου CRM συστήματος στα κεντρικά της γραφεία, καθώς και στα τρία DataCenter που διαθέτει. Η δέσμευση της Mediterranean Nautilus για παροχή στους πελάτες της συμφέρουσας πρόσβασης και εξαιρετικού επιπέδου υπηρεσιών, αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την επιλογή του Entersoft CRM.

Η Mediterranean Nautilus δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και Data Center σε σημαντικούς εταιρικούς πελάτες και τηλεπικοινωνιακούς φορείς, έχοντας πραγματοποιήσει μια εκ των σημαντικότερων τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στον ελληνικό χώρο. Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών της, η εταιρεία εγκαθιστά πλήρες σύστημα CRM για την κάλυψη και ενιαία παρακολούθηση του συνόλου των λειτουργιών που αφορούν στις διαδικασίες πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πελατών, προσφορών και των συμβάσεών τους, καθώς και όλο το κύκλωμα των εσωτερικών διαδικασιών έως την ενεργοποίηση του πελάτη στα Data Center της εταιρείας. Η διαχείριση της τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει την παρακολούθηση του Help Desk και τον προγραμματισμό των σχετικών εργασιών, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση και παρακολούθηση των εξαιρετικά σύνθετων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών συστέγασης που προσφέρονται στους πελάτες, καθώς και τις ειδικές υπηρεσίες εντός των Data Centers.

Η επιλογή του Entersoft CRM από την Mediterranean Nautilus αποδεικνύει την πληρότητα και ευελιξία του προϊόντος να ανταποκριθεί σε σύνθετες και εξειδικευμένες απαιτήσεις, αλλά και την εστίαση της εταιρείας στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει.