Σημαντικό έργο ERP-CRM της Entersoft Β. Ελλάδος στην Control System

Την υλοποίηση σημαντικού έργου που αφορά στην εγκατάσταση του ολοκληρωμένου ERP-CRM συστήματος Entersoft Business Suite® στην εμπορική και βιομηχανική εταιρεία Control System, ανέλαβε η Entersoft Β. Ελλάδος.

Η Control System επέλεξε να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα ανεξάρτητα ERP και CRM και Document Management συστήματα που διέθετε με ένα τεχνολογικά προηγμένο ERP-CRM σύστημα, υιοθετώντας ένα ενοποιημένο περιβάλλον με στόχο την ενιαία διαχείριση και παρακολούθηση όλων των εταιρικών της διαδικασιών.

Το έργο καλύπτει πλήρως το σύνολο των εμπορικών και παροχής υπηρεσιών δραστηριοτήτων της εταιρείας, τη διαχείριση έργων, εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής, με πλήρη χρηματοοικονομική διαχείριση και συνδυαστικό MIS. Η εταιρεία στηρίζει την έντονη πελατοκεντρική της φιλοσοφία για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της, με την πλήρη κάλυψη των διαδικασιών υποστήριξης και service, τη διαχείριση SLAs, παραπόνων, καθώς και των ενεργειών πωλήσεων και marketing.

Η υλοποίηση του έργου αφορά στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το υποκατάστημα της Αθήνας και θα επεκταθεί στις εγκαταστάσεις της στη Βουλγαρία και Σκόπια.