Η Entersoft Β. Ελλάδος υλοποιεί έργο ERP σε κατασκευαστική εταιρεία του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης

Η ANSALDO TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI SPA, ιταλική τεχνική εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία των εταιρειών κατασκευής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, επέλεξε το Entersoft Business Suite® για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου ERP συστήματος στις εγκαταστάσεις της.

Το Entersoft Business Suite®, το οποίο αξιολογήθηκε από τη μητρική εταιρεία στην Ιταλία, επικράτησε της αυστηρής αξιολόγησης ελληνικών και διεθνών αντίστοιχων συστημάτων λογισμικών, καθώς ανταποκρίνεται πλήρως στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας της τεχνικής εταιρείας, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες διαχείρισης των έργων, συναλλασσομένων, αποθεμάτων, παγίων, με χρηματοοικονομική διαχείριση και συνδυαστικό MIS.

Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η Entersoft Β. Ελλάδος σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ και αφορά στις εγκαταστάσεις της Ansaldo στη Θεσσαλονίκη.