Ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω ERP: Η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων. Περιοδικό Netweek

Συνέντευξη Entersoft, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Netweek.