Η Pharmanel αυτοματοποιεί τις διαδικασίες της με το Entersoft Business Suite®.

Πλήρη κάλυψη των αναγκών για ενιαία διαχείριση και έλεγχο των λειτουργιών της στον ευαίσθητο χώρο της παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων εξασφάλισε η Pharmanel, με την εγκατάσταση του ERP – CRM συστήματος Entersoft Business Suite® της Entersoft.

Στόχος της Pharmanel είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Με την υλοποίηση του Entersoft Business Suite® η εταιρεία εξασφαλίζει πλήρη διαχείριση και κοστολόγηση της βιομηχανικής παραγωγής με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής των φαρμακευτικών σκευασμάτων, παρακολούθηση και κοστολόγηση εισαγωγών, διαχείριση και έλεγχο των παρτίδων, διαχείριση έργων, παρακολούθηση εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα MIS πληροφόρησης.

Το έργο ανέλαβε η εταιρεία Nova Consulting, συνεργάτης της Entersoft, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις με σύνθετες ανάγκες.