Η Entersoft ισχυροποιεί την παρουσία της στον κλάδο των μεταφορών

Στον ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο των μεταφορών ισχυροποιείται η Entersoft με την ανάληψη έργων ERP σε δύο από τις σημαντικότερες εταιρείες διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα, τις OMONIA TRANS και TELETRANS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Τα έργα αφορούν στην υλοποίηση πλήρως καθετοποιημένων λύσεων με την εγκατάσταση του Entersoft Business Suite®. Χάρη στην ευελιξία και τις προηγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης του συστήματος, οι εταιρείες OMONIA TRANS και TELETRANS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό και τον έλεγχο όλου του φάσματος της δραστηριότητας των διεθνών μεταφορών που αναλαμβάνουν, των διαδικασιών λειτουργίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Την εγκατάσταση, υλοποίηση και υποστήριξη των παραπάνω έργων ανέλαβε η εταιρεία APEX ΙΤ Solutions, ένας από τους ισχυρότερους συνεργάτες της Entersoft, με σημαντική εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την παροχή ποιοτικών καθετοποιημένων υπηρεσιών.