Η αλυσίδα Super Market OK! anytime markets εμπιστεύεται το Entersoft Business Suite

Τη δυναμική της παρουσία στο χώρο της εντατικής λιανικής εδραιώνει η Entersoft με την υλοποίηση σημαντικού έργου ERP στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αλυσίδα Super Markets OK! anytime markets.

Η εταιρεία επέλεξε να αντικαταστήσει το υπάρχον ERP με το Entersoft Business Suite® εντάσσοντας σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα το σύνολο των διαδικασιών της, για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις της διαρκούς επέκτασης των franchiseκαταστημάτων της, πανελλαδικά.

Με το Entersoft Business Suite® η OK! anytime markets αποκτά ένα ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας που καλύπτει συνολικά όλο το κύκλωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτοματοποιεί τις διακινήσεις μεταξύ κεντρικών και καταστημάτων εξασφαλίζοντας ομοιογένεια δεδομένων και ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου των σχετικών διαδικασιών και εξασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση των σημείων πώλησης της αλυσίδας που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η επιλογή του Entersoft Business Suite® από την OK! anytime markets έγινε με κριτήρια την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του προϊόντος στις σύνθετες διεργασίες της αλυσίδας, καθώς και την αποδεδειγμένη εμπειρία της Entersoft στην υλοποίηση έργων υψηλών απαιτήσεων πανελλαδικής εμβέλειας.