Απαντώντας στις προσδοκίες του πελάτη, Channel Partner

Συνέντευξη Entersoft, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Channel Partner στο πλαίσιο του αφιερώματος How to sell CRM.

Channel Partner.pdf