Επιχειρηματική ολοκλήρωση και νέα ευκαιρία cross-sell. Channel Partner

Συνέντευξη Entersoft, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Channel Partner.

Channel Partner1.pdf