Η Pipelife επιλέγει το Entersoft Business Suite ανάμεσα σε αντίστοιχα ERP διεθνών οίκων.

Την υλοποίηση σημαντικού έργου ERPστην Pipelife Ελλάς AE – Βιομηχανία Πλαστικών Σωλήνων, θυγατρική πολυεθνικού ομίλου, ολοκλήρωσε η Entersoft, με την εγκατάσταση του Entersoft Business Suite®. Το σύστημα επιλέχθηκε από τη μητρική εταιρεία του ομίλου στο εξωτερικό, ανάμεσα σε αντίστοιχα διεθνή λογισμικά, ως το πληρέστερο να αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον ERP και να ανταποκριθεί στην έντονα αναπτυξιακή πορεία της Pipelife Ελλάς.

Το έργο καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της Pipelife Ελλάς που αφορούν στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας σωλήνων, προμηθειών πρώτων υλών, εισαγωγών, πωλήσεων, φόρτωσης και διανομής προϊόντων, credit control, κοστολόγησης, οικονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης συμβάσεων, προσφέροντας άμεση συνδυαστική πληροφόρηση, καθώς και πλούσιο MIS Reporting στην εταιρεία του εξωτερικού. Η εφαρμογή λειτουργεί παράλληλα βάσει Εθνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Η επιλογή της Entersoft από την Pipelife Ελλάς, μιας ηγετικής στο χώρο της βιομηχανικής εταιρείας, αποδεικνύει την πληρότητα των προϊόντων της σε σχέση με αντίστοιχα ελληνικά και διεθνή λογισμικά, την υψηλή της τεχνογνωσία στην υλοποίηση σύνθετων έργων, καθώς και την υπεροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που χρησιμοποιούσαμε. Επιδίωξή μας ήταν να αξιοποιήσουμε ένα ενιαίο λογισμικό για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας, από την εισαγωγή και την παραγωγική διαδικασία, μέχρι το reporting σε Ελληνικά και Διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η ομάδα της Entersoft μάς έπεισε ότι κατανόησε πλήρως τις ανάγκες και τις προσδοκίες μας, διέθετε ένα προϊόν που μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές και είχε την τεχνογνωσία να υποστηρίξει τις αλλαγές που θα επέβαλε το νέο ERP σε μεγάλο αριθμό χρηστών. Καθώς είμαστε σε πλήρη λειτουργία, αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την επιλογή μας», δήλωσε ο κος Γ. Λυσσαίος, Γενικός Διευθυντής της Pipelife Ελλάς.