Εντυπωσιακή αύξηση 40% των οικονομικών αποτελεσμάτων της Entersoft

Με ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 40% έκλεισε την οικονομική χρήση του 2007 η Entersoft, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή της πορεία και εδραιώνοντας τη θέση της τις κορυφαίες εταιρείες λογισμικού στην Ελληνική αγορά.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 5,624 εκατ. το 2007 έναντι 4,005 εκατ. το 2006 και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,108 εκατ. το 2007 έναντι 787 χιλ. το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Entersoft καταφέρνει τα τελευταία χρόνια ν’αναπτύσσεται δυναμικά ενώ ταυτόχρονα διαθέτει εξαιρετικούς δείκτες ρευστότητας, γεγονός που καταδεικνύει την υγιή χρηματοοικονομική της θέση και θέτει σταθερές βάσεις για συνέχιση των επενδυτικών της σχεδίων και περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Το 2007 η εταιρεία παρουσίασε δύο νέα καινοτομικά συστήματα, το EntersoftCRM και το EntersoftE-Commerce, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην αγορά ως η μοναδική που προσφέρει ενοποιημένο περιβάλλον ERP-CRM-E-Commerce. Η Entersoft διαθέτει ισχυρή πελατειακή βάση 1.200 σημαντικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων με περισσότερους από 9.000 χρήστες, καθώς και 80 συνεργάτες πανελλαδικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Entersoft κατέθεσε στις 4 Μαρτίου 2008 αίτηση εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με σύμβουλο την Τράπεζα Κύπρου, με στόχο την επέκταση της παρουσίας της στο εξωτερικό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.