Σημαντική υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου για την εισαγωγή της Entersoft στην ΕΝ.Α του X.A.A.

Απόλυτα επιτυχής ήταν η διάθεση μετοχών της Entersoft με ιδιωτική τοποθέτηση για την εισαγωγή της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτεραέντονο τόσο από ιδιώτες όσο και από Θεσμικούς Επενδυτές. Είναι η έκτη κατά σειρά εταιρεία που εισέρχεται στην ΕN.Α και η πετυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε δείχνει το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για δυναμικές και αναπτυσσόμενες εταιρείες με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η ιδιωτική τοποθέτηση διήρκησε δύο ημέρες, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16/5 και υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές. Η Entersoft εξέδωσε μέσω αύξησης κεφαλαίου 366.000 νέες μετοχές οι οποίες μέσω βιβλίου προσφορών διετέθησαν σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Το εύρος διάθεσης ήταν μεταξύ 1,75 με 2,52 ευρώ. Η μεγάλη ζήτηση είχε σαν αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής να διαμορφωθεί στο άνω άκρο του εύρους αποτίμησης, δηλαδή στα 2,52 ευρώ. Η Entersoft θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια της ιδιωτικής τοποθέτησης για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διεύρυνση της παρουσίας της στις αγορές των Βαλκανίων.