Η Entersoft ιδρύει θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία

Συνεχίζοντας τη ραγδαία ανάπτυξή της και την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων για επέκταση και σε νέες αγορές, η Entersoft ίδρυσε την εταιρεία « Entersoft Romania Software SRL» με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 200.000 €, το οποίο έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Entersoft Α.Ε. Η νέα εταιρεία θα αναλάβει άμεσα την προώθηση των βασικών προϊόντων της Entersoft στη Ρουμάνικη αγορά και την υποστήριξη των τοπικών μεταπωλητών.

Η Entersoft εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 3/6/2008 και υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 3,5 εκ ευρώ στη διετία 2008-2009, με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επέκτασή της σε αγορές του εξωτερικού.