Η Entersoft ιδρύει θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία

Συνεχίζοντας τη ραγδαία ανάπτυξή της και την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων για επέκταση και σε νέες αγορές, η Entersoft ίδρυσε την εταιρεία « Entersoft Bulgaria Ltd» µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, το οποίο έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Entersoft Α.Ε. Η νέα εταιρεία θα αναλάβει άµεσα την προώθηση των βασικών
προϊόντων της Entersoft στη Βουλγαρική αγορά και την υποστήριξη των τοπικών
µεταπωλητών.

Η Entersoft εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στις 3/6/2008 και υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 3,5 εκ ευρώ στη διετία 2008-2009, µε στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επέκτασή της σε αγορές του εξωτερικού.