Ενοποίηση ERP-CRM-E-Commerce. Περιοδικό ΝΕΟ

Άρθρο Entersoft, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΝΕΟ στο ένθετο HOW.