Το Entersoft Business Suite καλύπτει τις ανάγκες του ομίλου Χαϊτογλου

Την παραγωγή του Μακεδονικού Χαλβά, ενός από τα πιο γνωστά προϊόντα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και του συνόλου της παραγωγής τροφίμων του ομίλου ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ, υποστηρίζει η Entersoft. Ο όμιλος ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ επέλεξε να αναβαθμίσει το πληροφοριακό του περιβάλλον με το Entersoft Business Suite®, προκειμένου να καλύψει στο σύνολό τους τις ιδιαίτερα ευαίσθητες διαδικασίες που επιβάλει η παραγωγή τροφίμων.

Ο όμιλος ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ διαθέτει τέσσερα εργοστάσια παραγωγής, σε Κομοτηνή, Ευζώνους και δύο στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του συστήματος είναι να καλύψει όλες τις εταιρείες του ομίλου, με τις μοναδικές δυνατότητες πολυεταιρικής λειτουργίας που υποστηρίζει το Entersoft Business Suite®. Το σύστημα κρίθηκε ως το καταλληλότερο να καλύψει τις απαιτήσεις του ομίλου για ενιαία δεδομένα, αυτόματες ενδοεταιρικές συναλλαγές, εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών από την παραγωγή έως τη διάθεση των προϊόντων, αλλά και ενοποιημένη στατιστική και συνδυαστική πληροφόρηση. Το σύστημα θα καλύψει τις ιδιαιτερότητες και τη μεγάλη εποχικότητα του προϊόντος, με πλήρη διαχείριση παρτίδων και ιχνηλασιμότητα, λειτουργώντας παράλληλα βάσει του συστήματος ποιοτικού ελέγχου που διαθέτει ο όμιλος. Ταυτόχρονα αξιολογήθηκε και η μεγάλη εμπειρία της Entersoft στην εφαρμογή και υποστήριξη των ΔΛΠ τα οποία έχει υιοθετήσει ο όμιλος ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση συστήματος 70 χρηστών σε πρώτο στάδιο και πρόκειται να τεθεί σύντομα σε παραγωγική λειτουργία.