Designed by Freepik

Αποτελέσματα Entersoft 2008 : +26% έσοδα, +41% κέρδη, μηδενικός δανεισμός, εξαιρετική ρευστότητα

Με ρυθµoύς ανάπτυξης που ξεπερνούν το 26% στα έσοδα και το 41% στα κέρδη προ και µετά φόρων έκλεισε την οικονοµική χρήση του 2008 η Entersoft, συνεχίζοντας για πέµπτη συνεχή χρονιά την έντονα αναπτυξιακή της πορεία.
Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο οµίλου ανήλθε στα 7,114 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 5,624 εκατ. το 2007, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,557 εκατ. Ευρώ το 2008 έναντι 1,108 χιλ. το προηγούµενο οικονοµικό έτος αυξηµένα κατά 41%. Τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε 1,127 εκατοµµύρια ευρώ έναντι 0,795 εκ ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 42%. Ο όµιλος είχε µηδενικό δανεισµό στο τέλος του 2008, ενώ ο δείκτης άµεσης ρευστότητας διαµορφώθηκε στο εντυπωσιακό 5,16 έναντι 2,4 την προηγούµενη χρονιά, επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα του µέσου δείκτη του κλάδου της Πληροφορικής.

Οι εξαιρετικές οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας επιτεύχθησαν σε µία χρονιά – σταθµό, αφού εντός τους 2008 εισήλθε στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ και υλοποιώντας το διετές επενδυτικό της πρόγραµµα ύψους 3,5 εκ ευρώ, ανέπτυξε νέα προϊόντα και ξεκίνησε την εµπορική της δραστηριότητα σε Βουλγαρία, και Ρουµανία µέσω της ίδρυσης θυγατρικών καθώς και στην Κύπρο µέσω εµπορικών αντιπροσώπων. Παρά τις σηµαντικές αυτές επενδύσεις, που αναµένεται ν’αποδώσουν τα επόµενα χρόνια και παρά τη διεθνή οικονοµική συγκυρία, η εταιρεία κατάφερε να καταγράψει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης για πέµπτη συνεχή χρονιά µε µηδενικό δανεισµό και εξαιρετική ρευστότητα.

Το 2008 η εταιρεία επέκτεινε το σηµαντικό πελατολόγιό της µε πολλές µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τοµέα που εγκατέστησαν τα καινοτοµικά της συστήµατα λογισµικού ERP-CRM-E-Commerce. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες Dixons Κωτσόβολος, οι εισηγµένες KLEMΜAN, ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ, ο όµιλος ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, ΙΑΝΟΣ ΑΕ, Express Publishing, Domino’s Pizza, AC&C International ΑΕ, Autogrill Hellas, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Εκδοτική, ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΒΕΕ, ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ, Intertranslations, Teleimpex, ΑΕΙΜΑ ΑΕΒΕ, Simply Burgers, ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΕ, ∆ηµουλάς Καλώδια ΑΕ, ΜΠΟΥΣΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ORAMA NEWAGE,ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΕΒΕ, ΠΑΤΕΝΤΑ ΑΕ κλπ

Σχετικά µε την Entersoft
Η Entersoft είναι µία καινοτοµική εταιρεία πληροφορικής ειδικευµένη στην παραγωγή λογισµικού και την παροχή υπηρεσιών για φιλόδοξες επιχειρήσεις. Η Entersoft πρωταγωνιστεί στην εγχώρια αγορά, καθώς είναι η µοναδική ελληνική εταιρεία που προσφέρει ενοποιηµένο περιβάλλον ERP, CRM και E-Commerce στο πιο σύγχρονο τεχνολογικά περιβάλλον Microsoft .NET. Τα συστήµατά της απευθύνονται σε όλο το εύρος
και µέγεθος των επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαδικασιών Οικονοµικής και ΧρηµατοΟικονοµικής ∆ιαχείρισης, Αποθηκών, Αποθεµάτων και ∆ιανοµών, Αγορών και Προµηθειών, Βιοµηχανικής Παραγωγής, Marketing, Πωλήσεων και Service σε ενοποιηµένο περιβάλλον λειτουργίας. Συµπεριλαµβάνουν επίσης λειτουργικότητα για συναλλαγές µε εµπορικούς εταίρους (B2B E-Commerce) και καταναλωτικό κοινό (B2C E-Shop) µέσω του Internet, ενώ ενσωµατώνουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για MIS πληροφόρηση της
διοίκησης.

Η εταιρεία παρουσιάζει αλµατώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τριπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών της από το 2004 έως το 2007 και πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των πελατών και των συνεργατών-µεταπωλητών της. Υποστηρίζει καθηµερινά τη λειτουργία πολλών σηµαντικών επιχειρήσεων σε σχεδόν όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Η Entersoft είναι εισηγµένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και διαθέτει θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία και Ρουµανία, καθώς και εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Στοιχεία επικοινωνίας
Νίκος Σαχίνης
Εµπορικός ∆ιευθυντής Enterprise & Partners Division
Τηλ: 210 9525001
Email: nsa@entersoft.gr