Ο όμιλος εταιρειών C&C International επιλέγει το Entersoft Business Suite®

Ο όμιλος εταιρειών C&C International, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον χώρο των επαγγελματικών συνεδρίων, επιχειρηματικών ταξιδίων, διαφήμισης και επικοινωνίας. Πρόκειται για μια πολύ αναπτυσσόμενη και δυναμική εταιρεία που παρέχει οργανωτικές υπηρεσίες για τοπικά και διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις κάθε κλίμακας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και δημιουργώντας μια αναβαθμισμένη πελατειακή εμπειρία. Η εταιρεία διέθετε ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο όμως δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με ενιαίο τρόπο στις παραπάνω ανάγκες. Μετά από λεπτομερή καταγραφή των απαιτήσεων και αναγκών, η εταιρεία επέλεξε να αντικαταστήσει την υπάρχουσα υποδομή της με τα Entersoft BusinessSuite ERP και CRM.

Το έργο αφορά όλες τις δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου. Ειδικότερα τη διαφήμιση, τις οργανωμένες δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας, την οργάνωση συνεδρίων, τις εκδόσεις και τα ξενοδοχεία. Βασικό κριτήριο επιλογής ήταν το υποσύστημα CRM του Entersoft Business Suite και η καθετοποιημένη υλοποίησή του για αντίστοιχες εταιρείες, που αυτοματοποιεί τις παραπάνω δραστηριότητες.

Το νέο σύστημα υποστηρίζει πάνω από 40 ταυτόχρονους χρήστες στην υλοποίηση των ροών εργασίας, των εμπορικών και πιστωτικών πολιτικών, την πληροφόρηση και τη διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα στελέχη του ομίλου. Ειδικότερα οι ανάγκες κάλυψης σε επίπεδο ομίλου είναι ο πολυεταιρικός προϋπολογισμός, η παρακολούθηση έργων σε επίπεδο ομίλου, οι ομιλικές ταμειακές ροές και τέλος τα αποτελέσματα κερδών και ζημιών ανά δραστηριότητα και εμπορικό τομέα στο σύνολο του ομίλου.Το Entersoft Business Suite θα καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις λειτουργικότητας και πληροφόρησης, χάρη στην κοινή βάση δεδομένων που διαθέτει και θα αυτοματοποιήσει τις διεταιρικές συναλλαγές, ενώ θα εξασφαλίσει ενοποιημένο MIS Reporting σε πραγματικό χρόνο.

Ο κος Γριβέας Κυριάκος, Πρόεδρος της εταιρίας δήλωσε “ Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίαςκαι ανάπτυξης της εταιρείας μας. Το σύστημα θα αποτελεί πλέον δομικό μας στοιχείο, μέσα από το οποίο θα βλέπουμε καθημερινά στην πράξη τα θετικά αποτελέσματα της ενιαίας και αυτοματοποιημένης λειτουργίας των διαδικασιών μας και τις προοπτικές που ανοίγονται από την άμεσα αξιοποιήσιμη διάχυση της πληροφορίας. Παράλληλα, εκμεταλλευόμενοι την ευελιξία του συστήματος και σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών της Entersoft, θα μπορούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τις διαδικασίες μας και να στηρίζουμε την έντονη ανάπτυξή μας στο Entersoft Business Suite®”