Η Entersoft A.E. εξαγοράζει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών 95,38% της RETAIL – LINK A.E.

Η ENTERSOFT A.E. εξαγοράζει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών 95,38% της RETAIL – LINK A.E. και εισέρχεται δυναμικά στην αγορά ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-Invoicing) και παροχής λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service).

Η Entersoft Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η εξαγορά του 95,38 % των μετοχών της εταιρείας RETAIL LINK Α.Ε., από την εταιρεία ΖΗΝΩΝ Τεχνολογίες Αυτοματισμών Α.Ε., θυγατρική της εισηγμένης ΖΗΝΩΝ Α.Ε., σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου από 16/11/2009. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 448.881,81 ευρώ και καταβλήθηκε σε μετρητά. Είναι η δεύτερη εξαγορά που πραγματοποιεί η Entersoft Α.Ε. εφέτος, μετά από αυτή της Nova Consulting που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2009.

Με τη συγκεκριμένη εξαγορά, η Entersoft Α.Ε. εισέρχεται δυναμικά στην αγορά της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-Invoicing)και ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών (e-Ordering) μέσω Internet, καθώς και στην αγορά παροχής λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας ως υπηρεσία από το διαδίκτυο (Software as a Service). Και οι δύο αυτοί τομείς αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Στο πελατολόγιο της Retail Link Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται γνωστές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου καθώς και προμηθευτές αυτών, στους οποίους η εταιρεία παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Super Market Βερόπουλος, Γαλαξίας, «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» Βασιλόπουλος, Carrefour, Σκλαβενίτης, Μασούτης, Ατλάντικ και οι προμηθευτές αυτών KRAFT FOODS Hellas, RILKEN, SCA HYGIENE, BOLTON Hellas, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, BIC BIOLEX, MISCO Barilla, AGRINO, L’OREAL Hellas, Johnson & Johnson, ΕΛΓΕΚΑ και πολλοί άλλοι.

Η Retail Link Α.Ε. απασχολεί 13 άτομα, και στις 31/12/2008 είχεΊδια Κεφάλαια ύψους 86.469,02 ευρώ, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ ο Κύκλος Εργασιών της ήταν 644.795,42 ευρώ.Εφέτος η εταιρεία έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Τα οικονομικά της αποτελέσματα αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα της Entersoft Α.Ε. από την ερχόμενη χρονιά, αφού πέραν της αναπτυξιακής προοπτικής της Retail Link Α.Ε., η Entersoft Α.Ε. προσδοκά θετικά αποτελέσματα και από την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των δύο εταιρειών για την ανάπτυξη του πελατολογίου τους.