Η Μπενρουμπή Α.Ε., επιλέγει το Entersoft Business Suite για να στηρίξει τις επιχειρηματικές…

Άλλη μία ιστορική επιχείρηση, εισηγμένη στο ΧΑΑ, επέλεξε να βασίσει τη λειτουργία της στο Entersoft Business Suite. Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίξει τη συνολική οργάνωση και κεντρική παρακολούθηση της εμπορικής και οικονομικής της διαχείρισης, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις διεθνείς της δραστηριότητες. Βασισμένη στο λογισμικό της Entersoft, η ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε., στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της αλλά και τη βελτιστοποίηση στα κόστη διαχείρισης των λειτουργιών της. Στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας είναι η αναβάθμιση των διαδικασιών κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, προγραμματισμού και ελέγχου των οικονομικών δεδομένων ανά κέντρο κόστους, με απώτερο στόχο την καλύτερη κερδοφορία της εταιρείας και την αναβαθμισμένηφροντίδα προς τους πελάτες και συνεργάτες της.

Η επιλογή αυτή εδραιώνει περαιτέρω την Entersoft ως στρατηγικό συνεργάτη των μεγάλων επιχειρήσεων με σημαντική τεχνογνωσία υλοποίησης σε σύνθετα έργα ERP, CRM και E-Commerce. Επιπλέον, επιβεβαιώνει την πρόσφατη έρευνα αγοράς της διεθνούς εταιρείας μελετών IDC, που χαρακτηρίζει την Entersoft ως την πλέον αναπτυσσόμενη εταιρεία λογισμικού για επιχειρήσεις.

Η ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε., έχει μια μακρόχρονη και συνεπή πορεία στο χώρο τουοικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού μέσω ενός δικτύου 5.000 πελατών, καθώς και μέσω της αλυσίδας λιανικής «www.home.com», τοποθετώντας τη στην ηγετική θέση της ελληνικής αγοράς. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO9001:2000 και εστιάζει την εξέλιξή της και την ισχυρή της πορεία στην ικανοποίηση του πελάτη προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Τα κέντρα διανομής των προϊόντων της εταιρείας χειρίζονται ετησίως, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25.000 κωδικούς προϊόντων, 1.000 παραλαβές, ενώ εκτελούν πάνω από 90.000 παραγγελίες που διανέμονται πανελλαδικά σε πάνω από 5.000 πελάτες.