Αποτελέσματα Entersoft Α.Ε. 2009, Ανάπτυξη παρά την αρνητική συγκυρία

Ανοδικά ήταν τα έσοδα του ομίλου της Entersoft Α.Ε. για το 2009 παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία. Συγκεκριμένα τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 7,228 εκ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 2% σε σχέση με πέρυσι. Η επιθετική επενδυτική πολιτική της εταιρείας που προχώρησε στην ίδρυση δύο θυγατρικών σε Σόφια και Βουκουρέστι που λειτούργησαν για πρώτη χρονιά το 2009, αλλά και οι δύο εξαγορές που πραγματοποίησε εντός του 2009 (NovaConsulting και RetailLink) επηρέασαν αρνητικά τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου. Αναμένεται ωστόσο να συμβάλλουν σημαντικά στα έσοδα και τα κέρδη το επόμενο έτος. Αποτέλεσμα των παραπάνω επενδύσεων ήταν τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου να ανέλθουν σε 1,045 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 33% σε σχέση με το 2008. Είναι αξιοσημείωτο, ότι παρά τις δύο εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν με καταβολή μετρητών, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί εξαιρετικούς δείκτες ρευστότητας, δείγμα της υγιούς ανάπτυξης και εμπορικής της πολιτικής.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,820 εκ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 4%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,428 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 11,5% σε σχέση με το 2008.

Το 2009 χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση της εταιρείας ως χρονιά σταθμός για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου Entersoft τα επόμενα χρόνια, αφού για το μέλλον αναμένονται θετικές εξελίξεις από τις επενδύσεις στις θυγατρικές Ρουμανίας και Βουλγαρίας, περαιτέρω ανάπτυξη της RetailLink, αλλά και αύξηση των πωλήσεων με τα νέα προϊόντα Retail, CRM και E-Commerce που ανέπτυξε ή και ενίσχυσε η εταιρεία το προηγούμενο έτος.

Το 2009 η εταιρεία κατάφερε να εντάξει 320 νέους πελάτες στο πελατολόγιό της , πολλοί από τους οποίους είναι σημαντικές και πρωτοπόρες επιχειρήσεις στους κλάδους που δραστηριοποιούνται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Χ.ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Κ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε., Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.,ΚΟΥ-ΚΟΥ Α.Ε., ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε., ALPHA Ραδιοφωνική Α.Ε., INTERJET ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ASLANIS HOME (ΤΟΓΚΑΣ Α.Ε.), DOCUSYS AE, ATARI HELLAS, OMIKRON CONTROL, SWEETHEART Α.Ε., WIN WIN Α.Ε., ΑΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., FRESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε., ΒΗΧΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε., ENCODE Α.Ε., CQS Α.Ε., ΙΝΦΟΛΕΞ Α.Ε., ECOLINE Α.Ε., ΠΕΤΡΙΔΗΣ WATER TECHNOLOGIES Α.Ε.Τ.Ε., Schibsted Classified Media Hellas Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μ.Ε.Π.Ε. και πολλοί άλλοι.