Η Entersoft Α.Ε. σύμμαχος της ActionAid

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, η Entersoft Α.Ε., πρόσφερε έμπρακτα την υποστήριξή της στο έργο της ActionAid Ελλάς, αναβαθμίζοντας το πληροφοριακό της σύστημα στο Entersoft Business Suite®. Με τα προηγμένα λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Entersoft Business Suite®, η ActionAid Ελλάς θα αναβαθμίσει τη διαχείριση των οικονομικών της διαδικασιών υποστηρίζοντας έτσι τόσο τα στρατηγικά της πλάνα ενάντια στην φτώχεια και την ανισότητα όσο και την προσήλωση της στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Η ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες και συνεργάζεται με τους κατοίκους των φτωχότερων χωρών του κόσμου για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας. Η δράση της ActionAid στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1998. Σήμερα περισσότεροι από 40.000 Έλληνες υποστηρίζουν με την προσφορά τους τη βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε 54 πολύ φτωχές κοινότητες σε 16 χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.Βασικές αρχές της λειτουργίας της ActionAid είναι η διαφάνεια και η δέσμευση να δημοσιοποιεί τη χρηστή διαχείριση των εσόδων και των εξόδων της προς τους υποστηρικτές της οργάνωσης στην Ελλάδα, τους συνεργάτες, αλλά και προς τους ανθρώπους που ζουν στις κοινότητες δράσης. Η οικονομική της διαχείριση επικυρώνεται από εσωτερικό σχήμα ελεγκτών της οργάνωσης και από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών.

Το νέο ενιαίο λογισμικό Entersoft Business Suite®σύντομα θα υποστηρίζει τον οργανισμό, σε θέματα που αφορούν στο κόστος διαχείρισης των λειτουργιών του, παρακολούθησης προϋπολογισμών, προγραμματισμού και ελέγχου των οικονομικών του δεδομένων ανά δραστηριότητα, αλλά και των αναφορών που χρειάζεται για την ενημέρωση των υποστηρικτών της. Στα άμεσα σχέδια του οργανισμού είναι και η λειτουργία του Entersoft CRM®, για την περαιτέρω ενίσχυση και οργάνωση των δραστηριοτήτων του. Η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του λογισμικού γίνεται από τον Πιστοποιημένο Platinum Συνεργάτη της Entersoft, Συστήματα Πληροφορικής Άλφα Α.Ε..

Ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft A.E., δήλωσε: «H ActionAid συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του αναπτυσσόμενου κόσμου, αναζητώντας ωστόσο τις προοπτικές και τις δυνατότητες που θα δώσουν μόνιμες λύσεις στις ουσιαστικές τους ανάγκες. Εμείς στην Entersoft θέλουμε να είμαστε αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια, για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης του έργου της ActionAid.»

Ο κ. Γεράσιμος Κουβαράς, Γενικός Διευθυντής της ActionAid Ελλάς δήλωσε «Η βελτίωση των διαδικασιών που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά μας είναι για εμάς προτεραιότητα αλλά και δέσμευσή μας. Ευχαριστούμε την Entersoft για την πολύτιμη βοήθειά της στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μας.»