Τα «aslanis home», στηρίζουν την επιχειρηματική τους λειτουργία στο Entersoft Business Suite®

Η εταιρεία Tόγκας Α.Ε., με τα καταστήματα ολοκληρωμένου διακοσμητικού concept για το σπίτι «aslanis home», βασίζει τη λειτουργία της στο Entersoft Business Suite®. Το νέο ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση και κεντρική παρακολούθηση της εμπορικής και οικονομικής της διαχείρισης, ενισχύοντας παράλληλα την πελατοκεντρική της φιλοσοφία.

Η Tόγκας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994, εξελίσσοντας την τριαντάχρονη ιστορία της στο χώρο τωνλευκών ειδών, με το όνομα «aslanis home», στην κατασκευή και εμπορία λευκών ειδών μοναδικού σχεδιασμού και εξαιρετικής ποιότητας. Τα πρωτοποριακά είδη «aslanis home» απολαμβάνουν μεγάλης αποδοχής και εκτίμησης από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Η εταιρεία διαθέτει ήδη 8 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Πρωταρχικός στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του καταναλωτή με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση και στην δημιουργία εξαιρετικά ποιοτικών προϊόντων.

Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, η Tόγκας Α.Ε., επέλεξε τα προηγμένα λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Entersoft Business Suite®. Με το νέο λογισμικό, η εταιρεία διασφάλισε την αναβάθμιση των διαδικασιών κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, προγραμματισμού και ελέγχου των οικονομικών δεδομένων της ανά κέντρο κόστους, αυτοματοποίησε τις διαδικασίες παραγγελιοληψίας και παραγγελιοδοσίας, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα και τον έλεγχο των αποθεμάτων της. Παράλληλα, η απρόσκοπτη online σύνδεση των σημείων λιανικής με τα κεντρικά σε συνδυασμό με την δυνατότητα που προσφέρει το λογισμικό για αμφίδρομη ανταλλαγή ηλεκτρονικών παραστατικών με τα shopinshop καταστήματά της, αναβαθμίζουν συνολικά τον ουσιαστικό έλεγχο των πωλήσεών της και ενισχύουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία της.

Ο κ. Ηλίας Τόγκας, Διευθύνοντας Σύμβουλος, της εταιρείας, δήλωσε: «Το νέο μας πληροφοριακό σύστημα, Entersoft Business Suite®, είναι ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων που μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε τις λειτουργίες μας, να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να αναβαθμίζουμε διαρκώς την ποιότητα εξυπηρέτησης των καταναλωτών μας.»