Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες”

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Οδηγός Προγράμματος «Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες»

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες _ Οδηγόs.pdf