Η νέα μονάδα του Ομίλου Καπνική Μιχαηλίδη Α.Ε. στη Βουλγαρία επέλεξε Entersoft Business Suite®.

H LeafTabacco A. Μihailidis A.D. Sandanski, στη Βουλγαρία του ομίλου Α. Μιχαηλίδη, επέλεξε το Entersoft Business Suite®. Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζει τις λειτουργίες της εταιρείας που αφορούν στο σύνολο των οικονομικών και λογιστικών της διαδικασιών, στην παρακολούθηση των σταδίων παραγωγής από την παραλαβή της πρώτης ύλης, τον ποιοτικό της έλεγχο έως και την διαδικασία αποθήκευσης και διακίνησής της, καθώς και την κοστολόγηση όλων των διαδικασιών σε κάθε στάδιο παραγωγής.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας με παραγωγική μονάδα από το 1996. Το νέο εργοστάσιο του ομίλου με έδρα το Σαντάνσκι της Βουλγαρίας είναι από τις πιο πρόσφατες επενδύσεις του και θα εγκαινιαστεί στις 29 Ιανουαρίου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Θεόδωρο Πάγκαλο, παρόντος του υπουργού οικονομίας, ενέργειας και τουρισμού της Κυβέρνησης της Βουλγαρίας κ. Traicho Traikov.

Ο όμιλος Μιχαηλίδη, δραστηριοποιείται με παραγωγικές μονάδες σε 7 χώρες, κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα και την τέταρτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των εταιρειών επεξεργασίας και εμπορίας καπνού ενώ κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ο όμιλος έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα (το 97% των προϊόντων του εξάγονται ) και σήμερα εξυπηρετεί 89 πελάτες σε 54 χώρες ανά τον κόσμο. Απασχολεί περίπου 325 άτομα σε μόνιμη βάση στην Ελλάδα. Συνολικά και σε όλα του τα εργοστάσια απασχολεί σε μόνιμη βάση περίπου 483 άτομα και σε εποχική 1.007 άτομα.