Περιοδικό IN STORE – IN RETAIL, Ιαν/Φεβ2010, Εφαρμογές ΕRP στο Λιανεμπόριο

Περιοδικό IN STORE – IN RETAIL, Ιαν/Φεβ2010

Εφαρμογές ΕRP: Η Ραχοκοκαλιά της Λιανεμπορικής Επιχείρησης

INRETAIL es.pdf