Αποτελέσματα Ομίλου Entersoft για το Α’ Εξάμηνο 2011

Με αυξημένα καθαρά κέρδη, σταθερά ισχυρή ρευστότητα και μικρή μείωση των εσόδων διαμορφώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Entersoft για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

H συστηματική και οργανωμένη πιστωτική πολιτική του Ομίλου έχει εξασφαλίσει σταθερό υψηλό δείκτη ρευστότητας με ρευστά διαθέσιμα μεγαλύτερα του 1,22 εκ. €, έναντι των αντίστοιχων περσινών 1,04εκ. € και μηδενικό δανεισμό. Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας του Ομίλου βελτιώθηκε στο 6,4 από 4,92 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ο Όμιλος Entersoft επενδύει μεθοδικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων εδραιώνοντας τη θέση του στην αγορά του.Τη συγκεκριμένη περίοδο ολοκληρώθηκε από την μητρική, Entersoft A.E., η ανάπτυξη του νέου προϊόντος της Entersoft Business Suite® Release 4, ενώ η θυγατρική Retail @ Link A.E., ολοκλήρωσε το νέο προϊόν της RLBizDoc Service Enterprise Edition, σύστημα αρχειοθέτησης και κεντρικής διαχείρισης ηλεκτρονικών τιμολογίων και άυλων παραστατικών.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα τόσο του Ομίλου, όσο και της μητρικής Entersoft A.E., για το πρώτο εξάμηνο του 2011, έχουν ως εξής:

  • Ο Κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 4,069 εκατ. ευρώ από 4,224 εκ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3,7%
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 897 χιλ. ευρώ από 962χιλ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,7%
  • Τα Κέρδη Μετά Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 718 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο της τάξης του 20%
  • Ο Κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 3,544 εκ. ευρώ από 3,795 εκ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,6%
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 798 χιλ. ευρώ από 955 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 16,4%
  • Τα Κέρδη Μετά Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 627 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή αύξηση 0,8% έναντι των 622 χιλ. ευρώ πέρσι
  • Η Μητρική Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό με ταμειακά διαθέσιμα μεγαλύτερα του 1,2 εκ. €.

Η Entersoft συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και την τεχνολογική της υπεροχή, διευρύνοντας παράλληλα την επιχειρηματική της εξωστρέφεια σε αγορές του εξωτερικού, με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, αμιγώς Ελληνικά.