Στρατηγική εμπορική συνεργασία μεταξύ Entersoft A.E. και Lavisoft A.E.

Η Entersoft και η Lavisoft σύναψαν εμπορική συνεργασία στρατηγικής σημασίας για την προώθηση προϊόντων της Entersoft από τη Lavisoft. Αντίστοιχα συμφωνήθηκε η προώθηση του ΗRM λογισμικού της Lavisoft από την Entersoft σε δικούς της πελάτες.

Αναλυτικότερα, η Lavisoft ως Software Integration Partner θα προωθεί στην αγορά τα προϊόντα CRM, Mobile και E-Commerce της Entersoft, τα οποία και θα διασυνδέσει με το Ermis ERP προϊόν της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Lavisoft εμπλουτίζει τα προϊόντα και τις λύσεις που παρέχει στους πελάτες της και στην αγορά που απευθύνεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της. Αντίστοιχα, η Entersoft θα προωθεί τις λύσεις Lavisoft HR MaSter για Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρηση & Μισθοδοσία σε συνδυασμό με τα δικά της προϊόντα, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των πελατών της.

Οι δύο εταιρείες, αξιοποιώντας την τεχνολογία τους, την γνώση της αγοράς και την εξειδίκευση που κατέχουν, έχουν ήδη υλοποιήσει επιτυχώς έργα σε πελάτες της Lavisoft. Η στρατηγική αυτή συμφωνία σε γεωγραφικό επίπεδο περιλαμβάνει τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο όπου και οι δύο εταιρείες έχουν παρουσία.

Ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft A.E. δήλωσε σχετικά: «Οι συνέργειες με μια καταξιωμένη Ελληνική εταιρεία παραγωγής λογισμικού, όπως η Lavisoft, παρέχουν ευκαιρίες δυναμικής ανάπτυξης και αμοιβαία οφέλη, προσφέροντας αμφότεροι στους πελάτες μας διευρυμένες και ολοκληρωμένες λύσεις. Η εμπορική μας συνεργασία με τη Lavisoft ως Software Integration Partner, επιβεβαιώνει τη στρατηγική ανάπτυξης της Entersoft μέσω των CRM, Mobile και E-Commerce προϊόντων, καθώς και τη δυναμική που έχουν τα προϊόντα αυτά, συνολικά στην αγορά αλλά και σε στοχευμένες κάθετες αγορές.»

«Η συμφωνία μας με την Entersoft δημιουργεί νέους ορίζοντες και για τις δύο εταιρείες σε εμπορικό επίπεδο στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων κι αποτελεί μετεξέλιξη μιας μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας μέχρι σήμερα, στην ανάληψη κοινών έργων. Σε μια εποχή που η ευελιξία, η καινοτομία και οι συνέργειες αποτελούν αιχμή του δόρατος για την επιτυχία επιχειρηματικών δράσεων, η σύμπραξη δυνάμεων μόνο θετικά οφέλη μπορεί να αποφέρει. Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας και διευρύνουμε το πελατολόγιό μας, διεκδικώντας μεγαλύτερα μερίδια, ενώ προσφέρουμε μετρήσιμο όφελος στους πελάτες και των δύο εταιρειών», σχολίασε ο κ. Γιώργος Λάμπρου, Γενικός Διευθυντής της Lavisoft, ο οποίος ολοκλήρωσε δηλώνοντας ότι «στόχος μας αποτελεί η ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την παροχή νέων καινοτόμων και λειτουργικών λύσεων πληροφορικής».