Συνέντευξη κ. Αντ. Κοτζαμανίδη, CEO της Entersoft, Περιοδικό New Technology ON LINE Φεβρουαρίου 2014

«Η Εntersoft αναπτύσσεται με διψήφιους αριθμούς…»

Συνέντευξη του κ. Αντώνη Κοτζαμανίδη, CEO της Entersoft A.E., στον κ. Τρίφωνα Αλευρίτη και το Περιοδικό New Technology ONLINE Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ_ENTERSOFT_ONLINE_ΦΕΒ14