Το Cloud ERP προσφέρει σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη | NETWEEK 21-7-2014

Άρθρο του κ. Κ. Φωκά Διευθυντή Υπηρεσιών & Υποστήριξης Enterprise Applications Division της Entersoft A.E.
Το Cloud ERP προσφέρει σημαντικά και μετρήσιμα οφέλη

CLOUD ERP special report NETWEEK 21-7-2014