Συνέντευξη του κ. Α. Κοτζαμανίδη Δ/ντος Συμβούλου στην Entersoft | ΙΤ Channel Partner

Συνέντευξη του κ. Α. Κοτζαμανίδη Διευθύνοντος Συμβούλου της Entersoft A.E.
Σεπτ.2014| ΙΤ Channel Partner
“Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα”

Ποιά είναι η στρατηγική της Entersoft για την ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της;
Ποιές είναι οι νέες τάσεις και πως δημιουργούνται οι ευκαιρίες για το δίκτυο;

IT CHANNEL PARTNER ΣΕΠΤ 14 _ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. Κοτζαμανίδη_ Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα