Η ISOMAT επενδύει στην εξωστρέφεια με το Entersoft Business Suite

Η ISOMAT επενδύει στην εξωστρέφεια με το Entersoft Business Suite®

Η ISOMAT μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών στην Ν.Α. Ευρώπη, επέλεξε Entersoft Business Suite® ως το κεντρικό πληροφοριακό της σύστημα για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρηματικών της απαιτήσεων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας θα υποστηρίζει τη συνολική οργάνωση και παρακολούθηση της οικονομικής και εμπορικής της δραστηριότητας, τη διαχείριση της παραγωγής και την ολοκληρωμένη κοστολόγησή της. Οι ενοποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες τόσο μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας αλλά και μεταξύ των χωρών στις οποίες θα υιοθετηθεί το λογισμικό, στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της συνολικής διαχείρισης και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, ενώ θα χρησιμοποιείται από 115 χρήστες. Επιπρόσθετα, οι ενοποιημένες διεταιρικές αναφορές σε συνδυασμό με τα προηγμένα εργαλεία MIS και Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Β.Ι., του Entersoft Business Suite θα ενισχύσουν την ταχύτητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων αλλά και στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του ομίλου.

Η ISOMAT ιδρύθηκε το 1980 με στόχο να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης δόμησης, παράγοντας και προωθώντας προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας σε προσιτές τιμές. Η εταιρεία έχει δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, σε Θεσσαλονίκη και Βελιγράδι, διαθέτει 4 θυγατρικές εταιρείες στη Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και Τουρκία, ένα γραφείο αντιπροσώπευσης στη Ρωσία, πυκνό δίκτυο τοπικών διανομέων, ενώ εξάγει σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο κ. Θάνος Τζιρίτης, Διευθύνων Σύμβουλος στην ISOMAT, ανέφερε: «Η ISOMAT έχει πολυεθνική παρουσία και εξελίσσεται διαρκώς. Οι απαιτήσεις μας από ένα νέο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ήταν υψηλές και σύνθετες για να μπορούμε να στηρίξουμε την ανάπτυξή μας. Επιλέξαμε το Entersoft Business Suite γιατί πιστεύουμε ότι όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό αλλά διαθέτει στιβαρή τεχνολογική διάσταση, ενσωματωμένες βέλτιστες πρακτικές και εντυπωσιακό σύστημα διοικητικής πληροφόρησης, ενώ η μεθοδολογία υλοποίησης έργων της Entersoft έχει επιβεβαιωθεί με επιτυχία σε έργα αντίστοιχου μεγέθους. Με αυτή την επένδυση στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητάς μας.»