Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών 2014

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών 2014

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών για λογαριασμό της Entersoft. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 600 συνεντεύξεις.