Με το διεθνή τίτλο Microsoft Regional Director διακρίθηκε ο κ. Μένεγος, R&D Director στην Entersoft

Η Entersoft, με ιδιαίτερη τιμή, ανακοινώνει ότι ο κ. Σταύρος Μένεγος, R&D Director της εταιρείας, διακρίθηκε με το διεθνή τίτλο Microsoft Regional Director. Η προσήλωση της Entersoft στην εφαρμόσιμη καινοτομία σε συνδυασμό με τις σημαντικές και πολυετείς επενδύσεις της σε έρευνα και τεχνολογία, συνέβαλλαν καθοριστικά σε αυτή τη διάκριση του κ. Μένεγου από τη Microsoft. Η Microsoft αναγνώρισε τη βαθιά του γνώση σε θέματα τεχνολογίας και τεχνολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων, τόσο της Microsoft όσο και των ανταγωνιστών της, την ηγετική και πρωτοποριακή παρουσία του στο χώρο της πληροφορικής, καθώς και τη διάχυση των γνώσεων που διαθέτει, με ομιλίες και σημαντική online δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα Microsoft Regional Directors, συμμετέχουν συνολικά 130 επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, με σκοπό να προάγουν και να βοηθούν την εξέλιξη στην ανάπτυξη προγραμματιστικών εργαλείων και πλατφορμών προς όφελος των Προγραμματιστών και της ευρύτερης επαγγελματικής κοινότητας της Πληροφορικής. Η διάκριση Microsoft Regional Director διέπεται από πολύ αυστηρά κριτήρια, είναι προσωπική, ισχύει για 2 έτη, ενώ οι Μicrosoft RDs, δεν είναι εργαζόμενοι στην Microsoft, ούτε αμείβονται από αυτήν.

O κ. Μένεγος ανέφερε: «Η δυναμικότητα της Entersoft, η εμπειρία των στελεχών της, οι στρατηγικές της επιλογές αλλά και οι σημαντικές της επενδύσεις σε θέματα τεχνολογίας, είναι η πηγή γνώσης και η αφετηρία των πετυχημένων τεχνολογικών επιλογών της. Η διάκριση μου, ως Microsoft Regional Director, είναι εξαιρετικά τιμητική και με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ενέργεια θα συμμετέχω στο πρόγραμμα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχω την ευκαιρία να εμπλουτίσω και να διευρύνω τις γνώσεις μου τόσο από την Microsoft όσο και από τους άλλους RDs που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και να μοιραστώ τις ιδέες και την τεχνογνωσία που διαθέτω, στοχεύοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, λύσεων και υπηρεσιών.»