4 αποφάσεις κλειδιά στην ενίσχυση του ρόλου του CFO | CFO Agenda 2015

4 αποφάσεις κλειδιά στην ενίσχυση του ρόλου του CFO
CFO Agenda 2015 | του Δρ. Μιχάλη Μπακούρη, Εμπορικού Διευθυντή, Enterprise Applications Division στην Entersoft

“Ο ρόλος που διαμορφώνεται για το σύγχρονο CFO τον καθιστά καίριο στέλεχος στην ανάπτυξη της απόδοσης κάθε οργανισμού και τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχό του. ” διαβάστε περισσότερα…

4 αποφάσεις κλειδιά στην ενίσχυση του ρόλου του CFO